บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ผู้ได้ออกแบบ โลกุตระ

บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ผู้ได้ออกแบบ โลกุตระ

ออกแบบ05101

ออกแบบ ข้อเขียนของ ศาสตราจารย์ ชลูด นิ่มเสมอ เรื่อง ประติมากรรม “โลกุตระ” หน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานชิ้นนี้ ทีแรกผมมีความคิดที่จะแสดงการรวมตัวกันของหน่วยต่าง ๆ ในโลกในจักรวาล ออกแบบ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์การประชุมแห่งชาติฯ ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชนชาติต่าง ๆ ผมจึงทำเป็นรูปดวงอาทิตย์ ออกแบบ เป็นวิมานลอยอยู่ในจักรวาล เป็นรูปการเชื่อมต่อกันของ 2 ซีกโลก คือตะวันออกกับตะวันตก

แต่ตอนหลังได้หันความคิดมาทางความดีงาม ออกแบบ ความสูงส่ง ตามแนวพระพุทธศาสนา ผมคิดอยู่หลายแบบ ส่วนมากเป็นการเคลื่อนไหวสะบัดตัวของตัวกนกในลักษณะต่าง ๆ ออกแบบ ด้วยความต้องการที่จะแสดงออกถึงความรุ่งโรจน์ ออกแบบ ความสูงส่ง ความดีงาม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ออกแบบ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร